Tanáraink

 

 

 

 
Becske Izabella

Német nyelv és irodalom szakos tanár

1993-1999-ig a Fehérgyarmati Zalka Máté Gimnáziumban tanítottam. 2000-től a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola tanára vagyok.

 

Beke Zsolt

 

Angol szakos tanár vagyok. 2006-ban végeztem a Debreceni Egyetemen és ez év őszétől tanítok az iskolában.

Szabadidőmben többnyire számítógépezek vagy nyelvet tanulok, bár kezdő tanárként egyelőre nem sok szabadidőm van.

 

Bohács Gergely

 

1985-ben születtem Fehérgyarmaton. 2008-ban szereztem diplomát a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán matematika-informatika szakos tanárként, majd a Debreceni Egyetemen 2009-ben. 2008-tól tanítok ebben az iskolában számítástechnikát.

Diószegi Erzsébet

 

1983 óta tanítok ebben az iskolában. Jelenleg közgazdaságtant, de korábban gazdasági ismereteket, igazgatási ismereteket, vállalati tervezést, vállalkozásgazdaságtant, statisztikát és angol nyelvet is tanítottam. Vállalkozásgazdaságtanból és közgazdaságtanból jó néhány tanítványom jutott be országos szakmai tanulmányi versenyek döntőjébe. Mindnyájukra nagyon büszke vagyok, de különösen azokra, akik az 1-10. hely valamelyikét érték el. Pl. Horváth Ferencre, aki 2006. márciusában 1. helyezést ért el közgazdaságtanból.

A "követelek tőled, mert tisztellek" makarenkói elvet vallom.

Dr Rozsályiné Kosztya Erika

 

1989-ben végeztem a Pénzügyi-és Számviteli Főiskolán Budapesten. Már ebben az évben óraadóként könyvvitelt tanítottam iskolánkban. 1990 óta mint főállású tanár szakmai tárgyakat okítok.

Tantárgyaim: üzleti gazdaságtan elmélet-gyakorlat; gazdasági ismere-tek; pénzügy; statisztika

Falcsikné Gacsályi Judit

 

matematika-ének-zene-hittan szakos tanárnő

A Nyíregyházi Főiskolán végeztem el a matematika-ének-zene szakot, majd a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szereztem meg a hitoktatói képesítésemet. Később a Debreceni Egyetemen matematikából is sikeresen diplomáztam

Először a Bárdos Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában kezdtem tanítani és 11 év után (2000 óta) ebben az iskolában tanítok.

Galvács Miklósné

 

26 éve vagyok pedagógus, de ma sem tudnám magam más pályán elképzelni. Szeretek tanítani! Kérdés tudok-e már!?

Eredetileg gyorsírás-gépírás és magyar szakon végeztem Nyíregyházán. Sokáig tanítottam a szakmai tárgyakat, de 10 éve megszűnt iskolánkban a gyorsírás oktatása.

1984-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon szereztem oklevelet, azóta magyart tanítok. Az irodalmi művek megismertetése azonban nem céllá, hanem egyre inkább eszközzé vált számomra: az érzelmi nevelés, az önismeret, a világ(?) megismerésének és megértésének eszközévé.

A pályán eltöltendő hátralévő időszakra már csak azt kívánom, hogy minél több nyitott, a szépre fogékony diákot nevelhessek, taníthassak még!

Kasztovszky László

 

 

 

 

 

Kotvász András

 

 

Kövesligeti Artúr

 

 

Matematika szakos pedagógus vagyok.

Tanári oklevelemet az Ungvári Egyetemen szereztem 1996-ban. 2000. óta tanítok Magyarországon, ennek az iskolának 2004-től vagyok a dolgozója.

 

Kövesligetiné Bíró Zsuzsanna

 

Történelem-orosz-német szakos pedagógus vagyok.

Középiskolai tanári diplomámat a Debreceni Egyetem történelem-orosz szakán szereztem, majd a Nyíregyházi Főiskolán német nyelvtanári oklevelet kaptam. 1996-tól tanítok ebben az iskolában, ahol 2000. novemberében szervezési és nevelési igazgatóhelyettes lettem.

Losoncziné Újfalusi Mária

 

Végzettségeim:

1986: Pénzügyi és Számviteli Főiskola

1990: Kossuth Lajos Tudományegyetemen számítástechnika tanári szak

1986 óta tanítok az intézményben, melynek 1978-tól 1982-ig diákja voltam.

Informatikát és adatfeldolgozási ismereteket (gépi könyvelés) tanítok.

Macsi Gyula

 

1962-ben születtem Mátészalkán. Első diplomámat a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szereztem Budapesten 1983-ban.

1988. augusztus 15-től dolgozom az iskolában. A tanítás mellett levelező tagozaton végeztem el a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemet, s szereztem közgazdász-tanári oklevelet.

1995-ig szaktanárként szinte valamennyi közgazdasági típusú tantárgyat tanítottam a gazdasági ismeretektől a közgazdaságtanig.

1995-től 1999-ig gyakorlati oktatásvezető, majd 1999-től szakmai igazgatóhelyettes voltam.

2000. októberében neveztek ki az iskola igazgatójává. 2006 júniusában a fenntartótól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűléstől egy újabb 5 éves vezetői megbízást kaptam.

Az iskolában jelenleg leendő pénzügyi - és számviteli ügyintézőket tanítok, akiknek pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismereteket oktatok.

2002-ben a Budapesti Műszaki Egyetem posztgraduális képzésén közoktatás vezetői végzettséget is szereztem.

Feleségem szintén az iskola tanára, két kamaszkorú lányunk van.

A helyi közéletben, mint Fehérgyarmat város önkormányzati képviselője veszek részt, 2002. után 2006. őszén is mandátumot szereztem.

Szabadidőmben rendszeresen sportolok, aktív tagja vagyok a fehérgyarmati városi Teniszklubnak.

Macsiné Bódi Katalin

 

magyar-történelem szakos tanár

Diplomámat a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán és a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakán szereztem.

1985-87 -ig Nagyszekeresen a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítottam, 1987 óta tanítok a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolában.

Nagy Tibor Zoltánné Harsányi Zsuzsanna

 

 

 

Matematika-kémia-informatika szakos tanár.

Korábban a helyi gimnáziumban, 2000-től ebben az intézményben tanítok.

 

   

Oláh Oszkár

 

 

 

Pálinkás Béláné

 

 

Történelem-orosz-angol szakos tanár vagyok.

1982 óta tanítok a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolában.

Férjem matematika-fizika szakos tanár a helyi gimnáziumban. Egyetemista lányunk, Judit a Corvinus Egyetem közgazdász hallgatója.

Pető Péter

 

Matematika-fizika szakos tanári oklevelemet a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szereztem 1992-ben. 2000-ig a fehérgyarmati Szabó Lőrinc, majd Kölcsey Ferenc Általános Iskolában tanítottam. 1996-tól óraadóként, 2000-től főállású rendszergazdaként dolgozom ebben az iskolában.

Póti Tamás

 

1999. szeptemberétől dolgozom az iskolában. Előző munkahelyem a milotai Általános Iskola volt 1988-1988 között.

Végzettségem: matematika-testnevelés szak 1988,

                         szakközgazdász 1998.

Szívesen veszek részt szakmai versenyeken diákjaimmal. Fontosabb eredményeink:

- Pénzügyi ismeretek II. hely (régió szintű)

- Értékpapírpiaci ismeretek V. ; III. ; és III. hely (országos)

- Jogi ismeretek II. hely (országos)

Hobbim: , röplabdázás, kertészkedés.

Két fiam van.

Szabó Istvánné

 

 

Német szakos tanár.

Korábban 3 évig Nábrádon, 17 évig a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában tanítottam alsó tagozatban, majd orosz és német nyelvet alsó és felső tagozatban. 2000-től ebben az iskolában tanítok német nyelvet.

Tóth Béláné

 

Jó régen, 1955.11.17-én születtem. Gyermekkoromat csodálatos szabadságban, a nyíregyházi tanyavilág egyik tanyáján töltöttem. Az általános iskolát a Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában fejeztem be. Középiskolába a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumba jártam. A következő iskolám a Debreceni Tanítóképző Főiskola volt, ahol könyvtár-népművelés szakon végeztem. Ezután különböző könyvtárakban dolgoztam, leghosszabban, mintegy 15 évig a nyíregyházi Jósa András Kórház Gerlei Orvosi Könyvtárában. Közben férjhez mentem, született két fiam. Később sajnos elváltunk és én újra férjhez mentem. Ez a döntés gyökeres változást hozott az életemben. Nyíregyházáról Fehérgyarmatra költöztünk és nyelvtanárként kezdtem el dolgozni a Bárdos Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában.

A megfelelő képesítés megszerzése érdekében elvégeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskola angol nyelvtanári szakát. 2000 óta dolgozom a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolában. Fiaim felnőttek, István 26, Dávid 24 éves. Férjem, Tóth Béla BM-nyugdíjas

   

Tóth Ervinné Farkas Anikó

 

 

 

   

Tóth Erzsébet

 

,,Boldog vagyok, ha azt, amit nálam bölcsebbektől, meg a magam erejéből nyertem, átadhatom másoknak."

 

5 év egyetemi év és 5 év megyei könyvtárosi munka után hazajöttem volt középiskolámba, örömmel, könyvtáros - tanárnak.

 

Péter - Tóth Gabriella

 

"A tudatlanság vakká tesz" - mondta Leonardo da Vinci.

Én azon próbálok segíteni, hogy ez a mottó ne jellemezze diákjainkat.

Történelem és földrajz szakos tanár vagyok, 2002 óta tanítok. Először a Nyíregyházi Főiskolán, majd a Debreceni Egyetemen végeztem.

Szabadidőmben szeretek kerékpározni, kirándulni, utazni és az iskolai amatőr röplabda csapatban játszom.

Tóth Ildikó

 

Kárpátalján, Aknaszlatinán születtem. Az Ungvári Állami Egyetemen tanultam. 1999-től tanítok matematikát a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolában.

Férjezett vagyok, van egy kisfiam. Férjem Tóth Péter szintén itt tanít.

 

Tóth Péter

 

Kárpátalján, Beregszászban születtem. Az Ungvári és a Debreceni egyetemeken tanultam. 1996-től tanítok matematikát, informatikát a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolában.

Nős vagyok, van egy kisfiam. Feleségem Tóth Ildikó szintén itt tanít.
Tóthné Kasztovszky Réka

 

Ebben az iskolában érettségiztem, és 2000-től itt tanítok magyar és történelem szakos tanárként. A Nyíregyházi Főiskolán végeztem, majd 2003-ban a Debreceni Egyetemen szereztem diplomát történelemből levelezős hallgatóként. Mint diák és mint tanár mindig is kötődtem ehhez az iskolához és tanítani is szeretek. Két kisfiam van, ikrek: Ádám és Dávid, 2005-ben születtek.

 

 

Varga Zoltán

 

1985-ben végeztem Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán. Még ebben az évben megpályáztam a fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola tanári állását, ahol 1996-ig matematika-fizika szakos tanárként dolgoztam. 1996-ban elhagytam a tanári pályát, majd 2003 szeptemberében ismét ebbe az intézménybe tértem vissza tanítani.

Pályafutásom alatt három osztályt ballagtattam el, s megérhettem azt, hogy egykori tanítványaimnak a gyerekeit is taníthatom.

 

Created by Gergely Bohács © 2009. Minden jog fenntartva